Sieć wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego – uczestników projektu Kampania na rzecz matematyki.