Piąta edycja kursu kwalifikacyjnego dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
Sieć nauczycieli stażystów realizujących staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Sieć nauczycieli kontraktowych realizujących staż na stopień nauczyciela mianowanego

Sieć nauczycieli mianowanych realizujących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Warsztaty stacjonarne z wykorzystaniem e-learningu

Piąta edycja kursu kwalifikacyjnego dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego