Sieć nauczycieli stażystów realizujących staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Sieć nauczycieli kontraktowych realizujących staż na stopień nauczyciela mianowanego

Sieć nauczycieli mianowanych realizujących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Warsztaty stacjonarne z wykorzystaniem e-learningu

Piąta edycja kursu kwalifikacyjnego dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego