Warsztaty stacjonarne z wykorzystaniem e-learningu

Piąta edycja kursu kwalifikacyjnego dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego