Celem szkolenia jest wszechstronna pomoc merytoryczna i metodyczna w doskonaleniu umiejętności z jednej strony 

z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego, przykładów dobrych praktyk do wykorzystania w pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym, z drugiej zaś niezbędnych podstaw prawnych, umiejętności planowania własnego rozwoju, współpracy i budowania właściwych relacji z rodzicami.

Wykorzystanie formy on-line jest uzupełnieniem spotkań stacjonarnych i dostępnym wyłącznie dla uczestników seminarium Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie.

PROJEKT NAUCZYCIEL NA STARCIE - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie

Celem jest wszechstronna pomoc merytoryczna i metodyczna w doskonaleniu umiejętności z jednej strony z zakresu metodyki edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przykładów dobrych praktyk do wykorzystania w pracy z uczniami klas I – III, z drugiej zaś niezbędnych podstaw prawnych, umiejętności planowania własnego rozwoju, współpracy i budowania właściwych relacji z rodzicami. 

Wykorzystanie formy on-line jest uzupełnieniem spotkań stacjonarnych. Jest kursem zamkniętym, dostępnym tylko dla uczestników seminarium Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie.

Kurs testowy 1