Grafika żółwia jest to nauka programowania dla potrzeb edukacji najmłodszych programistów. W Pythonie istnieje cały moduł o nazwie turtle (żółw), który umożliwia tworzenie programów rysujących elementy grafiki dwu wymiarowej. Za pomocą tego modułu można łączyć elementy algorytmiki z grafiką co w dużym stopniu umożliwia realizowanie podstawy programowej w szkole podstawowej . Kurs zostanie rozpoczęty po zebraniu grupy (10 osób)