Python to dynamiczny obiektowy język programistyczny, który jest łatwy w nauce i można go wykorzystać do tworzenia różnorakiego oprogramowania. Python rozprowadzany jest na otwartej licencji. Możemy go wykorzystywać do realizacji podstawy programowania z działu algorytmika i programowanie.