Cykl seminariów dla uczestników projektu "Nauczyciel na starcie" - edukacja wczesnoszkolna.