Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, terapeutów i specjalistów.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w obszarze rozpoznawania potrzeb rozwojowych i emocji dzieci w wieku od trzech do dziesięciu lat oraz w zakresie stosowania różnorodnych form wspierania dziecka w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Szkolenie w wymiarze 15 godzin; przewidziane jest do realizacji w formie on-line (materiały zamieszczane są do samodzielnej analizy, pojawiają się zadania do realizacji, a na zakończenie każdego modułu - test). Uczestnicy szkolenia uczestniczą w pięciu sesjach na platformie Moodle.