Sieć nauczycieli mianowanych realizujących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego