Treści szkolenia dotyczą przepisów prawa oświatowego odnoszących się do realizacji innowacji pedagogicznych oraz zasad ich organizacji ...