Dziecko w grupie rówieśniczej  - rozwijanie kompetencji społeczno emocjonalnych.  

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także osób pracujących
z dziećmi. Przedstawia niektóre wybrane aspekty rozwoju społeczno –emocjonalnego dzieci w wieku 3- 10 lata oraz propozycje metod i technik rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym
 i wczesnoszkolnym.