Sieć współpracy i samokształcenia jako nowoczesna forma pracy z tekstem literackim w klasach młodszych.