Cele szkolenia: Zwiększanie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania określonych postaw dzieci, dostarczanie narzędzi (w postaci konkretnych metod pracy) służących do kształtowania systemu wartości i postaw oraz kształtowania umiejętności utrwalania pożądanych zmian.