W ramach programu Aktywna Tablica szkoły podstawowe są wyposażane w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. W ramach tego projektu w szkołach odbywają się lekcje otwarte i opracowywane są scenariusze zajęć z wykorzystaniem, TIK.