Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i specjalistów.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w obszarze pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Szkolenie w wymiarze 30 godzin; przewidziane jest do realizacji w formie on-line (materiały zamieszczane są do samodzielnej analizy, pojawiają się zadania do realizacji, a na zakończenie każdego modułu - test). Uczestnicy szkolenia uczestniczą w sześciu sesjach - modułach realizowanych na platformie Moodle.