Szkolenie: ,,Bądźmy ekologiczni! – rozwijanie świadomości i postaw przyjaznych środowisku'' skierowane jest do n-li wychowania przedszkolnego.  Głównym zamierzeniem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z celami i metodyką edukacji ekologicznej a także ukazanie możliwości wykorzystywania działań proekologicznych w procesie kształtowania właściwych postaw i świadomości istnienia w harmonii z prawami natury.