Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.