Zapraszamy do udziału w Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, której celem jest stworzenie długofalowej, efektywnej współpracy koleżeńskiej w obszarze nauczania matematyki oraz uzyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

W tegorocznej edycji cyklu spotkań zaplanowaliśmy następującą tematykę:

1. Egzamin maturalny z matematyki – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023.
2. Myślenie krytyczne na lekcji jako metoda wspierająca kształtowanie obiektywnego i uważnego podejścia do informacji.
3. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych z uwzględnieniem pracy metodą WebQuestu.
4. Sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy poprzez nawiązywanie do historii matematycznych na lekcji.
5. Gra dydaktyczna jako metoda wspierająca pracę z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Czas trwania szkolenia to 30 godzin dydaktycznych.

Terminy zajęć: 08-11-2022, 07-12-2022, 10-01-2023, 08-02-2023, 07-03-2023, 12-04-2023, 09-05-2023, 06-06-2023.

Koordynator: Katarzyna Kobylińska 
Katarzyna.Kobylinska@mscdn.edu.pl