Szkolenie adresowane do nauczycieli klas I edukacji wczesnoszkolnej.