Projekt adresowany do nauczycieli języków obcych rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0-5 lat. 

Cele: Wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie nauczyciela w zakresie metodyki nauczania języka obcego , autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z uczniami i rodzicami.