1. Narzędzia cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej

2. Aplikacje i platformy rozwijające kreatywność dzieci

3. Genially bez tajemnic- podstawy pracy z platformą

4. Chmury sieciowe- Padlet, Wakelet