Sieć współpracy i samokształcenia ma na celu doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych na lekcjach języków obcych, wykorzystania metody projektów w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów oraz wymiana dobrych praktyk.