Celem szkolenia "Edukacja historyczna realizowana metodą projektów" jest doskonalenie kompetencji w zakresie stosowania metody projektu, wskazanie aktywizującej roli tej metody, omówienie najważniejszych etapów realizacji projektów oraz przykłady dobrych praktyk.

W zamieszczonych plikach znajdziecie Państwo również materiały dotyczące projektu badawczego i projektu społecznego a także wzory dokumentów.