Zapoznanie z platformą e-learningową Moodle i możliwościami jej wykorzystania w szkole.