Bądźmy ekologiczni!

– rozwijanie świadomości i postaw przyjaznych środowisku.

W programie:

1. Ekologia i działania proekologiczne.

2. Cele edukacji ekologicznej.

3. Zasady nauczania w edukacji ekologicznej.

4. Ekologia w praktyce.

I. cz. online – 9 lutego 2023 r. (Teams)        

 II. cz.  na Platformie Moodle –  10.02.2023 r. do 23.02.2023 r.