Szkolenie: Budowanie  współpracy z rodzicami. Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli  niezbędnych do współpracy z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach  trudnych. Skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Głównym celem szkolenia jest budowanie relacji opartej na współpracy między nauczycielami a rodzicami uczniów. Składa się ono z  trzech modułów:

1. Postawy rodziców wynikające z kontaktów ze szkołą.
2. Potrzeby i obawy we wzajemnych relacjach rodziców i nauczycieli.
3. Wybrane narzędzia komunikacyjne, ułatwiające porozumiewanie się.