Celem kursu jest diagnoza umiejętności matematycznych uczniów na podstawie wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania wyników próbnych egzaminów i sprawdzianów diagnostycznych do podnoszenia efektywności nauczania matematyki.

Udział w kursie jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania kursu – ok. 4 tygodni.

Kierownik kursu - Grażyna Śleszyńska

MSCDN Radom