Szkoleniu Rozwijanie kompetencji kluczowych w praktyce przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej jest przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych uczenia się przez całe życie. 

Szkolenie składa się z trzech modułów, które będą realizowane w postaci 8 godzinnych warsztatów (w okresie 31.03.2020 – 23.04.2020) – nauczyciele pracują metodą e-learningową.

Program szkolenia:

1. Kompetencje kluczowe - zalecenia Parlamentu Europejskiego a podstawa programowa.

2. Wiedza, umiejętności, postawy - składowe kompetencji kluczowych.

3. Jak kształtować kompetencje kluczowe w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej? - praktyczne rozwiązania.