Celem sieci współpracy jest wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela konsultanta oraz doradcy metodycznego, dzielenie się dobrymi praktykami, wspólne poszukiwanie rozwiązań w zakresie nauczania i oceniania uczniów.

Adresaci: nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni ds. matematyki z placówek doskonalenia nauczycieli na terenie kraju.

Treści: nowoczesne prowadzenie szkoleń dla nauczycieli matematyki z wykorzystaniem aplikacji internetowych i zasobów sieci, kształcenie kompetencji matematycznych poprzez kreatywne uczenie (się) matematyki, przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli matematyki oraz realizowania zadań doradcy metodycznego.

Miejsce spotkań: Platforma Moodle MSCDN oraz aplikacja ZOOM MSCDN.

Współpraca: Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).