Kurs jest ofertą doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli wszystkich przedmiotów i specjalności, którzy już stosują i chcą dalej rozwijać i urozmaicać wykorzystanie TIK na swoich zajęciach.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Kurs prowadzony jest na platformie Moodle i wymaga specjalnego klucza dostępu, który otrzymają nauczyciele zapisani w naszym systemie. Zarejestrowanym nauczycielom  wyślemy także dokładną instrukcję, jak zalogować się na kurs.