WITAMY MŁODYCH, POSZUKUJĄCYCH INSPIRACJI, 
NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Seminaria "Nauczyciel Matematyki Na  Starcie " to  okazja do doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli matematyki szkoły podstawowej i ponadpodstawowej rozpoczynających pracę w szkole.

  Nadrzędnym celem projektu jest wielostronna pomoc nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie.
Nauczyciel matematyki na starcie to seminarium obejmujące cykl 10 spotkań online składających się z dwóch części:
I część ogólna obejmuje pomoc nauczycielowi w planowaniu rozwoju, awansie
zawodowym, doskonaleniu kompetencji prawnych, doskonalenie warsztatu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
II część matematyczna to sposoby, metody, techniki realizacji podstawy programowej, doskonalenie kompetencji oceniania wspierającego ucznia,
kształcenie kompetencji planowania i realizacji dobrej lekcji, stosowanie metod angażujących i doskonalenie umiejętności stosowania TIK na lekcjach matematyki.


Każde spotkanie prowadzi inny trener specjalizujący się w danej dziedzinie

Życzymy Państwu wielu możliwości ukazywania piękna matematyki podczas codziennej nauczycielskiej pracy!