Międzywydziałowe warsztaty online dla nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół

Seminarium przeznaczone jest głównie dla nauczycieli języka polskiego, a w szerszym kontekście dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, z krótkim stażem pracy. Również dla osób, które są zainteresowane przypomnieniem wiedzy i umiejętności nt. planowania i realizacji procesu dydaktycznego. 

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji metodycznych młodego nauczyciela humanisty, stosowanie innowacyjnych metod pracy, z rozszerzeniem w zakresie wykorzystania zasobów internetu w pracy zdalnej.

Szkolenie obejmuje pięć modułów tematycznych.

Kurs na platformie Moodle rozpocznie się 04 maja 2020r. Czas trwania - ok. 5 tygodni. Otrzymanie zaświadczenia ukończenia seminarium warunkowane będzie aktywnością na platformie wymaganą przez prowadzących poszczególne moduły tematyczne.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Rozpoczęcie szkolenia wymaga kodu dostępu - będą go otrzymywać nauczyciele, którzy zapiszą się na kurs na stronie:

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/16902/o//w/Radom

Kurs ten przeznaczony jest dla nauczycieli wychowani a przedszkolnego z krótkim stażem pracy  (0 - 2 lat).

Celem jego jest: doskonalenie kompetencji metodycznych młodego nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Kurs trwać będzie od 21maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 r.

Szkolenie międzywydziałowe online dla nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół więcej

Szkolenie międzywydziałowe online dla nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół więcej

Międzywydziałowe seminarium dla nauczycieli wszystkich typów szkół prowadzone w całości online.