Sieci współpracy.

Międzywydziałowa mazowiecka sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii i wos. Miejscem wirtualnych spotkań grupy jest serwis Edmodo. Międzywydziałowa mazowiecka sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych. Miejscem wirtualnych spotkań grupy jest serwis Edmodo