Ocenianie kształtujące krok po kroku to kurs przeznaczony dla nauczycieli, którzy rozważają wprowadzanie elementów OK w swojej pracy z uczniami lub już stosują ocenianie kształtujące, ale chcą swoją wiedzę i umiejętności poszerzyć i usystematyzować. Praca będzie przebiegała w oparciu o pięć modułów:

1. Czym jest ocenianie kształtujące? Strategie OK.

2. Cele i kryteria sukcesu w pracy z uczniem. Praktyczne rozwiązania.

3. Refleksja i informacja zwrotna - fundamenty uczenia się ucznia.

4. Samoocena i ocena koleżeńska - sposób na podnoszenie własnych umiejętności.

5. Techniki stosowane w ocenianiu kształtującym.