Celem kursu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi multimedialnych w kształceniu na odległość.

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji metodycznych młodego nauczyciela  wychowania przedszkolnego , zarówno  z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego, jak i w samodoskonaleniu w zakresie podstaw prawnych, umiejętności planowania własnego rozwoju, współpracy i budowania właściwych relacji z wychowankami.

Celem szkolenia jest wszechstronna pomoc  merytoryczna i metodyczna nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, zarówno w doskonaleniu umiejętności z zakresu metodyki edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przykładów dobrych praktyk do wykorzystania w pracy z uczniami klas I – III, jak i w samodoskonaleniu w zakresie podstaw prawnych, umiejętności planowania własnego rozwoju, współpracy i budowania właściwych relacji z rodzicami.